Jezelf ontwikkelen zonder diagnose

Inzicht in Jezelf, ontdek je Kracht

direct hulp

Individueel en Relaties

In contact met je innerlijk,  wordt je probleem helder

 

Je hebt gezocht naar een psycholoog in Rotterdam of Haarlem die jou kan helpen om te gaan met je gevoelens of met een probleem waar je zelf niet goed raad mee weet. Misschien heb je een duidelijk probleem, of is er een vager gevoel van je niet goed voelen? Soms is de oorzaak al duidelijk aan te wijzen, soms is deze niet of minder bekend..Bij Mens en Inzicht geeft Myrle Mandema je inzichten zodat je jezelf leert begeleiden en ontwikkelen. Zelfwaardering is belangrijk om tot rust te komen, jezelf te leren kennen, en te weten wat je wilt. In deze prestatiemaatschappij weten we soms niet meer hoe we ons waardevol kunnen voelen. Is het afhankelijk van prestatie, materie, of kun je "jezelf in je basis herkennen en erkennen" ?  

Myrle Mandema, psycholoog NIP, heeft zowel in Rotterdam als in Haarlem haar kleinschalige praktijk 'Mens en Inzicht'. In Rotterdam aan de Spoorsingel 6A in een authentiek pand, en in Haarlem aan de Pallasstraat 1, in een hofje. De praktijk bestaat sinds 1997. Haar therapie is vooral bestemd voor mensen die inzicht willen krijgen in hun eigen unieke ontwikkeling. Voor mensen, en voor jou, wanneer je zoekt naar het 'zelf ervaren', naar hoe je jezelf kunt leren begeleiden, en benieuwd bent zicht  te krijgen op je probleem. Wanneer je jezelf wilt ontwikkelen; zodat je ook later in het leven, mogelijke nieuwe problemen kunt hanteren. Streef je naar zelfstandigheid en wil je (weer) gaan vertrouwen op jezelf? Diep van binnen weet je hoe je wilt leven, of daar wil je achter komen.  

Vanuit zicht op je hele persoon, wordt een probleem hanteerbaar. Je komt in contact met je kracht. Zo leer je hoe je gevoelens kunt verwerken, hoe en waarom je steeds hetzelfde kringetje aflegt, en wat de dieper liggende redenen en inzichten zijn. 

Er bestaan vele soorten psychotherapie. De psychotherapie bij Mens en Inzicht geeft je inzicht in het unieke van jouw persoon. Inzicht in jezelf en inzicht hoe je jezélf kunt leren begeleiden. Hierover gaat ook mijn boek dat ik nu aan het schrijven ben. Binnen een mens zijn verschillende 'lagen' te ervaren. Soms gebruik ik hiervoor het symbool van de jaarringen van een boom. Bij ons mensen zijn wel 15 'lagen' of jaarringen te onderscheiden. Enkele hiervan zijn: het contactniveau, het gedragsniveau, de emoties, het fysieke, het zelfzorgniveau, de innerlijke integratie, het 'binnen-buiten membraan', de valkuilen, je overtuigingen, en het 'tot je basis komen'. Ik merk dat mensen in mijn praktijk binnenkomen met het ervaren van het eigen probleem in slechts één of enkele van deze lagen. Je innerlijke ontwikkeling wordt dan geremd omdat je nog niet alle belangrijke facetten inziet. De verschillende 'lagen' werken vaak op elkaar in. Ook zijn de principes hoe groei en ontwikkeling plaats vindt, vaak niet bekend.

Wanneer je gaat ervaren wat er in je omgaat, leer je verwoorden wat er in je gebeurt, en leer je het inzicht hierin herkennen. Er gaat een puzzeltje ontstaan van wat je in jezelf kent. Het inzicht hierin samen met de 'groeiprincipes' helpt je jezelf te gaan begeleiden. De visie van MENS en INZICHT is dat ieder mens een 'mens in ontwikkeling' is. Problemen horen bij het leven, daarom wordt door Myrle Mandema geen diagnostisch etiket gegeven.

Dit houdt in dat een mens alleen tot ontwikkeling kan komen wanneer je in contact komt met je Zelfwaardering, je gevoelens, de eigen wil en de innerlijke spontaniteit.

Het zelf kunnen begeleiden van het eigen innerlijk, in het Hier en Nu, maakt dat je kunt verwerken, helen, je richting kiezen in je leven, en in de ontwikkeling van jezelf een uitdaging ziet.

De inzichten die worden aangedragen voor het groeiproces van je persoon moeten grondig door jou zelf worden onderzocht. Jouw ontwikkeling staat hierbij centraal, ik ga nooit voorbij aan dit spontane proces. Hiermee is gelijk gezegd dat een therapie aangepast dient te worden aan de mens, en niet andersom. Vanuit kennis van bijna alle therapievormen zie ik dat iedereen een geheel eigen ontwikkeling doorloopt. Ook wanneer de uiterlijke klachten op elkaar lijken, is iedere ontwikkeling uniek, zoals ieder mens !

Zie hiervoor ook het kopje 'Inzichtgerichte Psychotherapie'. 

Hierdoor behoud of verkrijg je je eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en vrijheid wat betreft de richting van je eigen therapie-proces. Hierbij wordt gesproken over 'groei-principes' : inzichten die betrekking hebben op hoe je jezelf kunt begeleiden als mens. Je wordt, wie je diep van binnen weet te kunnen zijn. Je gaat je leven vorm geven zoals het beste bij jou past. En leert op je eigen manier problemen te hanteren.

Ook wanneer je eerder wel een diagnose hebt verkregen, kun je bij Myrle gewoon in ontwikkeling komen. Stapje voor stapje ga je zien dat een diagnose niets zegt over wat zich allemaal afspeelt in jouw 'innerlijk landschap' !

Ook werk-gerelateerde vragen kunnen deel uit maken van de psychotherapie.

Of heb je vragen hoe je een eigen bedrijf kan starten of hoe collega's binnen jouw eigen bedrijf beter met elkaar kunnen leren omgaan?

 

MENS en INZICHT
mw. drs. MYRLE MANDEMA

Psycholoog NIP, Spoorsingel 6 A te Rotterdam - Blijdorp/ Noord

Binnenkort: Pallasstraat 1 Haarlem

telefoon: 06-10450921

 

Website: Psy-Nederland